Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O PON

Geneza

Od 2011 r. Polski Ośrodek Naukowy UJ w Londynie funkcjonował jako projekt, którego celem było popularyzowanie polskiej nauki w Wielkiej Brytanii oraz wspieranie prac i osiągnięć zarówno polskich naukowców mieszkających na Wyspach, jak również Brytyjczyków, którzy prowadzą badania na temat Polski. Istotną motywacją ówczesnych działań było budowanie relacji. Nie tylko łączących Polskę i Wielką Brytanię, ale także tych integrujących kolejne pokolenia emigrantów. Działania te miały wzmacniać pozytywny wizerunek Polski i Polaków, a także zacieśniać wielopłaszczyznową współpracę polko-brytyjską.

Pomysłodawcą i spiritus movens Polskiego Ośrodka Naukowego UJ był dr hab. Arkady Rzegocki, prof. UJ.

W 2012 r. oraz w latach kolejnych Dzięki dofinansowaniu projektu przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP projekt „Polski Ośrodek Naukowy UJ w Londynie” znacznie rozszerzył spektrum i skalę realizowanych działań.

Polski Ośrodek Naukowy UJ, współpracując z Polskim Uniwersytetem na Obczyźnie jako pierwszy w Wielkiej Brytanii projekt oferował wsparcie dla polskich studentów, naukowców i Brytyjczyków zainteresowanych Polską.

Najważniejsze przedsięwzięcia w tamtym czasie to:

 • studia podyplomowe „Polsko-brytyjskie partnerstwo strategiczne w UE i NATO”
 • studia podyplomowe „Nauczanie języka polskiego i kultury polskiej jako drugich”
 • seminarium doktoranckie z zakresu stosunków międzynarodowych, politologii i ekonomii
 • akademickie kursy języka polskiego
 • granty badawcze dla naukowców brytyjskich zainteresowanych Polską
 • otwarte Wykłady Jagiellońskie
 • szkoła letnia dla przedstawicieli młodej polskiej emigracji w Wielkiej Brytanii
 • konferencje poświęcone polskiej nauce na Wyspach Brytyjskich (organizowane w Krakowie i Londynie)

Oprócz studiów i wydarzeń cyklicznych, PON UJ realizował też szereg działań stałych. W Londynie działało Centrum Informacyjne poświęcone możliwościom studiowania w Polsce. W ramach PON UJ powstała także pierwsza publiczna baza Polaków pracujących naukowo na terenie Wielkiej Brytanii. Wspólnie z organizacjami emigracyjnymi podjęto pracę nad Mapą Polskiego Londynu, na której znalazły się wszystkie najważniejsze polskie ślady w tym mieście.

W 2014 r. nastąpiła instytucjonalizacja PON UJ. Od tego roku działa on jako jednostka międzywydziałowa UJ.

Celem działania PON UJ jest inicjowanie, organizowanie i koordynowanie różnych form aktywności naukowej i edukacyjnej w Wielkiej Brytanii. W szczególności PON UJ:

 • reprezentuje i promuje Uniwersytet Jagielloński w Wielkiej Brytanii;
 • prowadzi i inspiruje badania naukowe w zakresie stosunków polsko-brytyjskich, ze szczególnym uwzględnieniem roli polskiej emigracji;
 • promuje polską naukę, język polski, kulturę i historię Polski w Wielkiej Brytanii
 • prowadzi działania edukacyjne: warsztaty, kursy
 • współpracuje z innymi jednostkami UJ prowadzącymi studia podyplomowe, studia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia skierowane do studentów mieszkających w Wielkiej Brytanii;
 • działa na rzecz integracji polskiej społeczności akademickiej w Wielkiej Brytanii; 
 • opracowuje i prowadzi bazę danych polskich naukowców oraz naukowców zajmujących się sprawami Polski i polskimi w Wielkiej Brytanii;
 • współpracuje z brytyjskimi ośrodkami akademickimi oraz z instytucjami polonijnymi w Wielkiej Brytanii.

Dokumenty

Uchwała Senatu UJ nr 130/IX/2014 z dnia 24 września 2014 r. w sprawie: utworzenia Polskiego Ośrodka Naukowego UJ oraz przyjęcia Regulaminu Polskiego Ośrodka Naukowego UJ