Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Visegrad.pl - raport oraz gra decyzyjna dotycząca Grupy Wyszehradzkiej i Inicjatywy Trójmorza

W połowie grudnia 2021 r. zakończył się projekt pt. Regionalna pozycja Polski w czasach globalnych napięć i rywalizacji, w którego realizację zaangażowali się badacze z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ oraz Polskiego Ośrodka Naukowego UJ.

Projekt realizowany przez Fundację Lepsza Polska w ramach grantu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP „Dyplomacja publiczna 2021” miał na celu popularyzację i analizę dokonań współpracy wielostronnej w ramach Grupy Wyszehradzkiej i Inicjatywy Trójmorza, a także ich znaczenia dla pozycji międzynarodowej Polski. Pracownicy Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ oraz Instytutu Studiów Europejskich UJ zaangażowani byli w przygotowanie dwóch produktów projektu - publikacji eksperckiej oraz gry decyzyjnej.

W skład raportu - Zielonej księgi pt. Znaczenie współpracy w ramach Grupy Wyszheradzkiej i Inicjatywy Trójmorza dla polskiej polityki zagranicznej wchodzą następujące teksty:

  • Zaangażowanie Polski w Grupę Wyszehradzką (V4) i Inicjatywę Trójmorza (3SI) z uwzględnieniem współpracy z Wielką Brytanią (polski) (English) autorstwa dr. hab. Arkadego Rzegockiego, prof. UJ, byłego ambasadora RP w Londynie, szefa Służby Zagranicznej oraz pracownika INPISM UJ;
  • Rola nowoczesnych technologii w polityce zagranicznej państw Grupy Wyszehradzkiej oraz państw Trójmorza (polski) (English) autorstwa dr. Błażeja Sajduka, adiunkta w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego UJ;
  • Polityka energetyczna Grupy Wyszehradzkiej i Trójmorza jako uzupełnienie polityki unijnej (polski) (English)  autorstwa red. Wojciecha Jakóbika, analityka sektora energetycznego, współzałożyciela i redaktora naczelnego BiznesAlert.pl;
  • Zarys problematyki spójności i funkcjonowania Grupy Wyszehradzkiej w szerszym kontekście międzynarodowym (polski) (English) autorstwa dr. Mirosława Natanka, Zastępcy Dyrektora Instytutu Studiów Europejskich UJ;
  • Percepcja Grupy Wyszehradzkiej i Inicjatywy Trójmorza w niemieckiej przestrzeni politycznej (polski) (English) autorstwa dr Agnieszki Nitszke, adiunkt w Katedrze Studiów nad Procesami Integracyjnymi w INPISM UJ, członka Team Europe Polska;
  • Współpraca Grupy Wyszehradzkiej i Inicjatywy Trójmorza we francuskim dyskursie politycznym (polski) (English) autorstwa dr hab. Moniki Ślufińskiej, prof. UJ, kierującej Zakładem Komunikowania Politycznego i Polityki Medialnej w INPISM UJ;
  • Opłacalność współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej w procesie legislacyjnym Unii Europejskiej (polski) (English) autorstwa dr. Adama Kirpszy, adiunkta w Katedrze Studiów nad Procesami Integracyjnymi w INPISM UJ. Rozdział ten powstał w ramach projektu pt. "Determinanty oraz opłacalność współpracy państw w ramach Grupy Wyszehradzkiej w procesie legislacyjnym Unii Europejskiej " realizowanego z grantu Narodowego Centrum Nauki OPUS (nr 2020/39/B/HS5/02812).

Gra decyzyjna pt. „4-12-27. Laboratorium integracji” została opracowana przez dr Agnieszkę Nitszke (INPISM UJ) przy współpracy z dr. Michałem Dulakiem (INPISM UJ). Gra składa się z dwóch wersji – dotyczącej Grupy Wyszehradzkiej i Inicjatywy Trójmorza. Gra w wersji dla Grupy Wyszehradzkiej ma trzy warianty. Pierwszy – podstawowy – dotyczy współpracy w wypracowywaniu konkluzji ze szczytu państw V4 oraz dyplomatycznej reakcji na wydarzenia losowe. Rozgrywka w ramach drugiego wariantu polega na wypracowaniu stanowiska V4 wobec najważniejszych tematów ogólnounijnych poruszanych podczas Konferencji w sprawie przyszłości Europy (zmiany klimatu, bezpieczeństwo, polityka azylowa i migracyjna, wartości i praworządność oraz energetyka). Trzeci wariant gry nosi nazwę „Porozmywajmy o pieniądzach – Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki”. Podczas rozgrywki uczestnicy wcielają się w ministrów spraw zagranicznych państw V4 i negocjują kształt MFW.

Druga wersja gry dotyczy Inicjatywy Trójmorza. Celem podczas tej rozgrywki jest przygotowanie statutu organizacji. Uczestnicy reprezentujący poszczególne państwa 3SI muszą rozstrzygnąć, zgodnie z preferencjami swojego kraju, jakie rozwiązania zwarte w statucie będą dla nich najkorzystniejsze.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem oraz grą decyzyjną na stronie VISEGRAD.pl, a także do korzystania z nich w pracy dydaktycznej ze studentami!